Caras Alegres, Home to Happy Faces

Welkom

Caras Alegres is een non-profit organisatie die werkt met kinderen en families uit Las Rosas, een wijk in de stad Quetzaltenango (Xela),Guatemala. Caras Alegres is opgericht in 2004 met als focus het versterken van de gemeenschap van Las Rosas. Dit doen we met een naschools programma en andere middelen voor het bevorderen van het welzijn van de kinderen.

Ontdek onze projecten!

Onze Gemeenschap

Las Rosas is een sterk verarmde wijk waar de meerderheid van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens.

Wil je ook helpen?

Naast onze lokale staf werken we ook veel samen met vrijwilligers, zij helpen ons met een extra paar handen, frisse ideeën, andere perspectieven en veel gezelligheid tijdens onze programma’s.