Gemeenschappelijke lunchruimte, geopend in 2018
Naschools programma
Rugzakken met schoolspullen
Voedselpakketten om families te helpen die

dit het meeste nodig hebben

Studiebeurzen om leerlingen de kans

te geven om door te studeren